Çdo gjë që kalon mbi ose afër tij, zhduket pa gjurmë dhe tani edhe pas (VIDEO)

Mi.steret e natyrës nuk kanë fund dhe këtë e vërteton më së miri ky liqen ”thi.thës”.

Çdo gjë që kalon mbi ose afër tij, zh.du.k.et pa gjurmë dhe tani edhe pas shumë te.nta.tiv.ave për të zbuluar se çfarë fsh.ihet pas këtij m.ist.eri, ende nuk ka asgjë definitive.

Në këtë video, tregohet një fe.nom.en interesant i natyrës, ku i gjithë uji i liqenit të vogël, mblidhet dhe zh.du.ke.t në një vend, përbin gjithçka me vete madje edhe copa tejet të mëdha akulli.

Shiko Videon:

Be the first to comment on "Çdo gjë që kalon mbi ose afër tij, zhduket pa gjurmë dhe tani edhe pas (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*