E Gjithë Serbia Në “PANIK” Ja Me Çfarë Mjete Do Pajiset FSK Nga Amerika

F0rca e Sigurisë tani po planifi,kon të furniz0het me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nënshkruar disa kontrata për furnizim me mjete të nevojshme.Një gjë të til lë e pohon komandanti i FSK’së Gjenerali bënë të ditur se për çfarë mjete kanë nevojë të furniz,ohen ushtarët e Kosovës.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

E pos pajisjeve të bIind uara, tani ushtr,ia e K,osovës po mendon të krijojë edhe fIotë aj,rore. thotë se po mendojnë që të pajisen me helikopter.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Ndërkohë për pilot kjo f0rcë nuk do të ketë telashe pasi FSK’ja ka tre pilot të shkolluar jashtë vendit të cilët aktualisht po bëjnë praktikë në Shqipëri.

Vitin e kaluar FSK’ja ka marrë 27 automjete u shtarake të njohura si “Humvee”, të ci lat erdhën si donacion nga u shtria amerikane.

Be the first to comment on "E Gjithë Serbia Në “PANIK” Ja Me Çfarë Mjete Do Pajiset FSK Nga Amerika"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*