Ja metoda që apliko 11 vjecarja që u shërua nga tumori i pashërueshëm

Një 11-vjeçare që ishte diag.nos.ti.kuar me t’u.mor në kokë, në një pozicion aq të vës.ht.irë të trurit sa nuk hiqej dot me ope.rim, tani i ka lënë mjekët me gojë hapur.Vajza nga Teksas, SHBA, ishte ankuar për dhi.mbje koke. Pas një skaneri kishte dalë me DI.PG, një formë t’um.ori shumë ag’r.esi.ve.

Prindërit e çuan te shumë mjekë e neu.rol.ogë, dhe të gjithë konfirmonin lajmin e keq. Sëm.und.ja pritej të vazhdonte me hu.mbje shikimi, hum.bje të aftësisë për të folur, e deri në bll.okim frymëmarrjeje.

Vajza filloi t’i nën.shtr.ohet rrezatimeve dhe ki.miot.era.pisë. Prindërit ishin me vajzën te kopshti zoologjik kur morën lajmin se skaneri i fundit tregoi që t’u.mori ishte zhd.u.kur plotësisht. Mjekët nuk e shpjegojnë dot se si është zhd.uk.ur ashtu.

Shumica e fëmijëve të tjerë që v’u.aj.në nga kjo sëmu.nd.je e hum.bin jetën brenda pak javëve, por 11-vjeçares tani nuk i ka mbetur asnjë shenjë e tu’m.or.it. Ajo vazhdon të marrë kim.iot.er.api për siguri, por i është kthyer veprimtarive që bënte më pare.

Be the first to comment on "Ja metoda që apliko 11 vjecarja që u shërua nga tumori i pashërueshëm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*