Kamera e shkollës kap “Fantazmën” e frikshme

Ajo bëri rr.ëm.u.jë Disa pamjetë pa.më.shir.ës së pa.shp jeg.uesh.me të një “fa. nta.zm.e” janë shpërndarë miliona herë në internet dhe njerëzit janë duke u fr. ik.ësu.ar nga pamjet jon.ormaIe. Ndërkohë që në shkolla shpesh është dukuria që askush nuk dëshiron ta marrë fajin, fa.jt.ori pas rrë.mujës së bërë në këtë video vërtet është një m .ist.er.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Pamjet u morën nga një kamerë në një shkollë në Irlandë ku shihen dollapët duke u Iëkundur, libra që fluturonin nëpër korridor dhe shk .atër.rim.in e një tabele. Ndoshta fa.n taz.m.a v.d.iq në një dysheme të rrë .shqit.sh.me dhe donte të ha.k.merr.ej? Shkolla u themelua në vitin 1828 dhe është shkolla më e vjetër në jug shtetit. Video është marrë në orën 3 të mëngjesit, kështu që rrë.muja nuk mund të jenë shk.akt.uar nga fëmijët.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Sa i përket drejtorit të shkollës, videoja është e vërtetë. Aktiviteti fillon me një derë në fund të korridorit dhe pë.rpI.asje.s me një zhurmë. Sekonda më vonë, një grup i tërë i dollapëve mund të shihet duke tu.ndur me dh.u.në, pothuajse deri në pikën e rë.n.ies dhe në fund shka.tër.rimi i tabeles paralajmëruese që dyshemeja është e rrë.shqitshme.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Be the first to comment on "Kamera e shkollës kap “Fantazmën” e frikshme"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*