Keni ndëgjuar për liqenin ngjyrë gjaku? Ja sekreti i tij!

Një liqen në Turqi u ngjyros i tëri i kuq, pasi alga gjigande lulëzuan në ujë.

Ishte fotografi Murat Oner Tas që e kapi këtë çast magjik.

Liqeni Tuz Golu me ujë të kripur është vendbanimi i algave Dunaliella Salinas. Algat ndyshojnë ngjyrën e ujit në kohën e lulëzimit të tyre.

Tuz Golu eshte liqeni i dytë më i madh në Turqi. Ai ka një shtrirje prej 600 milje katrorësh, duke e bërë atë një nga liqenet më të mëdhenj me ujë të kripur në botë.

Përshëndetje të nderuar lexues të faqes sonë. Videot tona përmbajnë plot informacione të dobishme që nxit në dituri dhe informacion të përditshëm. Këtë do ta arrini duke i ndjekur lajmet tona, duke i shikuarr videot që do të ju dalin në vijim dhe me këtë ju do të keni dobi dhe ne poashtu do të jemi të kënaqur nga ndihma juaj. Me hapjen e videove ju po ndihmoni funksionimin tonë. Ju faleminderit lexues të nderuar. Sh,typ.e rek.lam.en dhe shiko vid.eon e plo.t

Be the first to comment on "Keni ndëgjuar për liqenin ngjyrë gjaku? Ja sekreti i tij!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*