Këto efekte anësore janë të dukshme! / Vaksina anticovid në Shqipëri, Ylli Manjani deklaratën e fortë

Përshëndetje të nderuar lexues të faqes sonë. Videot tona përmbajnë plot informacione të dobishme që nxit në dituri dhe informacion të përditshëm. Këtë do ta arrini duke i ndjekur lajmet tona, duke i shikuarr videot që do të ju dalin në vijim dhe me këtë ju do të keni dobi dhe ne poashtu do të jemi të kënaqur nga ndihma juaj. Me hapjen e videove ju po ndihmoni funksionimin tonë. Ju faleminderit lexues të nderuar. Sh,typ.e rek.lam.en dhe shiko vid.eon e plo.t

Be the first to comment on "Këto efekte anësore janë të dukshme! / Vaksina anticovid në Shqipëri, Ylli Manjani deklaratën e fortë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*