Pamje spektakolare e arratisjes nga salla e gjyqit, polici fluturon mbi shkallë por…(VIDEO)

Një burrë i dën uar për tr afik dr oge ka arritur të largohet në mënyrë spek takolare nga salla e gjy qit.Në mënyrë sp ektako lare ka qenë dhe moment që një efe ktiv i po.licisë në ten tativë për ta ndaluar në shkallë është he dhur nga bordura e shkallës.I dë nuari i shka thët arriti të zbresë në mënyrë spe kta kolare shkallët me këmbë, ndërsa po.lici rrëz ohet dhe mbërrin në fund të shkallëve i pla gosur.Ndërkohë, po.licia ka shp allur në kerkim personin e arr atisur.

Be the first to comment on "Pamje spektakolare e arratisjes nga salla e gjyqit, polici fluturon mbi shkallë por…(VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*