Pasi vajza gjeti ne kasaforten e babait nje thesar! Ajo shokohet nga e verteta e hidhur qe zbuloi

Pasi nuk mund të gëzojë trashëgiminë që i ka lënë I ati. Ajo gjeti 800 milionë lira dhe 3.000 franga në ka.safo.rtën e babait të saj të n.die.rë, por kon.vert.imin e gjysmës së tyre mund ta bënte vetëm në Francë, Italia nuk ia mundëson këtë.

H.apja e kas.afo.rtës së babait të vd.e .kur I sigu.roi një th.es.ar Carla Ferrarit, lindur në Verona dhe emigrante në Paris për shumë vite.

Ka.sa.orta e babait ishte në një degë ba.nke në P.aris, ku zonja Ferr.ari shkoi dhe konv.e.rtoi fra.n.gat në e.uro, pa asnjë pro blem. Por ajo që ishte surpr.izë për të, ishte se kur u kthye në Itali me th.esa.rin e saj në Li.ra, i thanë se ndryshimi në e.uro nuk ishte e mundur për vite me rradhë.

Zon.jës Carla Ferrari i është dashur të kërkojë nd.h.më në një stu.dio ligj.ore.

Çështja li.gj.ore ende është duke u zhvilluar, por zonja Fe.rrari ka zbuluar se ajo nuk është e vetme. Në Itali, në fakt, janë aktualisht ende 10 mil.iardë .lireta të cilat sipas ligjit italian janë “jo të konvert.ue.shme”

Be the first to comment on "Pasi vajza gjeti ne kasaforten e babait nje thesar! Ajo shokohet nga e verteta e hidhur qe zbuloi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*