Pothuajse të gjithë e keni këtë lule në shtëpi, por a e dini rrezikun që u vjen nga kjo lule? Mësojeni tani dhe largojeni sa më parë

Nëse disa lule janë “ok.sigjen” dhe kanë aftësinë të purifikojë ajrin, disa lule të tjera janë toks.ike për ne ! Kontakti me gjethet e luleve që do të përmendim më poshtë mund të vënë në rre. zik shëndetin, por fëmijët e vegjël dhe kafshët janë më të rrez. ikua.rit.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Ky lloj zambaku emeton në ajër disa enzima tok.sike të quajtura ca. rdiac glycoside që s.hkaktojnë marra.mendje, të vj.ella, dia.rre dhe ale. rgji.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Lulja e kastorit, në ndryshim nga vaji që prodhohet prej saj, mund të vendosë seriozisht shëndet.in në rre. zik. Farat e kësaj luleje përmbajnë një nga sub. sta. ncat më he. lmu.ese që njohim. Proteina toksike e lules ricina shk.akton dehid.ratim ,vjell.je dhe dia.rre.

Be the first to comment on "Pothuajse të gjithë e keni këtë lule në shtëpi, por a e dini rrezikun që u vjen nga kjo lule? Mësojeni tani dhe largojeni sa më parë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*