Shih cfarë bëri Erdogan me këmishën e profetit Muhamed a.s | VIDEO

Drejtësia shembullore e Profetit në vendosjen e Gurit të Zi Ngjarja e vendosjes së Gurit të Zi është mjaft e famshme, e cila dëshmon për mençurinë e tij. Thuhet se kur Kurejshët e Mekës, gjatë rindërtimit të Qabes, mbërritën në vendin e Gurit të Zi, ndezi një mosmarrëveshje e ashpër midis fiseve lidhur me çështjen se cili prej tyre do të vendoste Gurin në vendin e tij. Çdo fis e konsideronte këtë si çështje nderi dhe krenarie…

Be the first to comment on "Shih cfarë bëri Erdogan me këmishën e profetit Muhamed a.s | VIDEO"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*