Vjen lajm i mire: Shiko se a i ploteson kriteret per ti fituar 900€ nga Qeveria

Sipas ligjit për rimëkëmbje ekonomike Paguhen nga ana e buxhetit të Republikës së Kosovës, pagat e punonjësve në sektorin privat për përiudhen tetor-dhjetor 2020 të cilët si pasojë e pandemisë COVID-19, janë larguar apo pezulluar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjeter se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020. Sipas informatave qe kemi aplikimi do te filloje me 15 janar dhe do te zgjase 3 muaj.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Disa nga kriteret që duhet plotësuar do të jenë:Të jetë i deklaruar tek lista e punëtorëve në sistemin EDI të ATK-së.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Të janë larguar apo pezulluar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjetër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020.Të posedojë vendimin për shkputje të mardhënies së punës dhe të tjera ne rast se përditësohen nga Ministria e FinancaveAplikimi do të bëhet nga vetë qytetarët dhe jo nga bizneset.

Be the first to comment on "Vjen lajm i mire: Shiko se a i ploteson kriteret per ti fituar 900€ nga Qeveria"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*